Schattodrom & Roahser Jonges & Aachen am 13.01.2018